Templates by BIGtheme NET

Активности

Агенција обавља послове из области регионалног развоја и пружања подршке привредним друштвима и предузетницима за Расинску област.

Агенција обавља следеће активности:

 • дефинисање развојних приоритета у Расинској области

 • припрема и спровођење стратешких развојних докумената за Расинску област и локалне самоуправе и праћење њихове реализације

 • припрема и реализација развојних пројеката из области одрживог развоја Расинске области

 • припрема и реализација пројекта из области развоја привредних друштава и предузетништва

 • обезбеђење услова за приступ и реализацију пројеката из националних и међународних извора финансирања (ЕУ фондови, USAID програми и донације и друга средстава развојне помоћи)

 • припема и спровођење програма стручног усавршавања за потребе развоја привредних друштава и предузетништва, развоја инфраструктуре и развоја институција и организација и за унапређење капацитета јединица локалних самоуправа

 • реализација програма обука за потенцијалне предузетнике, почетнике у послу, постојеће предузетнике и МСП, кластере и за развој омладинског предузетништва

 • спровођење програма и мера подршке у области раста, развоја и подизања нивоа иновативности и конкурентности МСП сектора

 • промоција и заступање интереса Расинске области

 • обављање послова међуопштинске, међурегионалне и међународне сарадње

 • прикупљање, обрада и публиковање података од значаја за локалне самоуправе и Расинску област у целини

 • услуге пружања пословних информација

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*